بودجه برای آموزش نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و کارگاه های تولیدی تامین می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تامین منابع مالی برای تربیت نیروی کار مورد نیاز صنایع کوچک و بزرگ و کارگاه ها خبر داد و افزود: باید با ارتقای مهارتی متقاضیان از ظرفیت 400 هزار شغل منتظر در کشور استفاده کرد. کار کردن

  حریفان تیم ملی ایران فریب خوردند!

دیدگاهتان را بنویسید