بیش از ۱۷ هزار صندوق رای شمارش شد

سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور:

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: تاکنون 17 هزار و 38 شعبه اخذ رای در سراسر کشور سرشماری شده است.به گزارش خبرنگار سیاسی آژانس اطلاعات وزارت امور خارجه محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور گفت: 17 هزار و 38 شعبه تجمیع شده که 250 شهرستان را شامل می شود.

از مجموع 5 میلیون و 852 هزار و 805 رای صحیح و باطل، 2 میلیون و 410 هزار و 760 رای مسعود مزکیان، 2 میلیون و 410 هزار و 769 رای، سعید جلیلی 2 میلیون و 408 هزار و 79 رای، محمد باکر قالیباف 780 هزار و 200 رای و مستوفا 3 رای آورده اند. محمدی 40 هزار و 428 رای کسب کرد


آیا این خبر مفید بود؟