بیمه حقوق اردیبهشت بازنشستگان را افزایش نداد!

امین اجتماعی حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان را افزایش نداد!

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی با ارسال پیشنهاد این سازمان در خصوص افزایش سالانه مستمری‌ها به هیئت وزیران و اجرای این افزایش‌ها پس از تصویب پیشنهاد در هیات وزیران، روند قانونی را هر ساله ابلاغ کرد. .

بنابر اعلام این سازمان، پس از انتشار اخبار کذب در چندین خبرگزاری و سایت خبری به نقل از رئیس یکی از مستمری بگیران تامین اجتماعی و اظهارات کذب مبنی بر پرداخت حقوق کارکنان این سازمان بر اساس حقوق جدید و مصوبه شورای عالی کار. افزایش حقوق کارکنان این سازمان و اعلام تعویق افزایش حقوق کارکنان این سازمان پس از تعیین تکلیف افزایش مستمری مستمری بگیران طبق دستور مدیرعامل این سازمان، توضیحات زیر

روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: بر اساس مفاد ماده 96 باغ وحش هر ساله پیشنهاد تامین اجتماعی مبنی بر میزان و نحوه افزایش حداقل مستمری و سایر سطوح مستمری مستمری بگیران شاغل پس از تصویب هیئت مدیره و با امضای وزیر تعاون، کار و مراقبت اجتماعی هیأت وزیران ارسال شد و تنها پس از تصویب و تصویب هیأت وزیران و ابلاغ تصویب به سازمان تأمین اجتماعی، امکان‌پذیر است و این روند قانونی برای سال جاری مشخص نشده است. بر اساس گزارش های قبلی، پیشنهاد هیئت دولت برای افزایش مستمری وزرا به هیئت دولت ارسال شده است که پس از ابلاغ مصوبه هیئت دولت اجرایی و پرداخت خواهد شد.

بر اساس اعلام تامین اجتماعی، با توجه به اینکه هیات وزیران هنوز مصوبه مذکور را ارسال نکرده است، بنا به دستور مدیرعامل سازمان مقرر شد افزایش حقوق به تعویق بیفتد. تا تعیین تکلیف افزایش حقوق مستمری بگیران و مستمری بگیران. بنابراین پرداخت حقوق اردیبهشت ماه کارکنان این سازمان نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است.

  عکس/ پاییز در جنگل ماکارود

این سازمان اعلام کرد: بر اساس تاکید و دستور مدیرعامل سازمان، روند پرداخت حقوق ماه جاری به گونه ای پیش بینی شده است که حقوق ماهانه کارکنان پس از پرداخت کامل مستمری ها پرداخت شود.

دیدگاهتان را بنویسید