تأخیر در پرداخت هزینه های تربیت معلم

تأخیر در پرداخت هزینه های تربیت معلم

رضا حاجی پور در گفت و گو با خبرنگار هانه ملت با تاکید بر لزوم پرداخت به موقع شهریه ها اظهار داشت: هر ساله آموزش و پرورش برای تامین نیروی انسانی مهرام به دامان مستمری بگیران گران می افتد و باید از بازنشستگان فرهنگی در مهرام حمایت شود. به همین دلیل باید انگیزه لازم برای همکاری مستمری بگیران فراهم شود.

نماینده مردم آمل در شورای اسلامی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات معلمان به ویژه مستمری بگیران باعث عدم تمایل این بستگان به کلاس های درس در سال تحصیلی جدید می شود، ادامه داد: از سوی دیگر به جای آن از طرح های تشویقی طرح هایی مانند افزایش سن بازنشستگی یا محاسبه مستمری بر اساس 5 سال آخر خدمت توسط مستمری بگیران پیشنهاد می شود که باعث تخریب روحیه کارکنان دولت به ویژه معلمان در آستانه بازنشستگی می شود.

وی تصریح کرد: البته مجلس در بررسی های اولیه برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد دولت در برنامه هفتم مبنی بر محاسبه دستمزد بر اساس 5 سال پایان خدمت به شدت مخالفت کرد و اجازه نمی دهد این سوء استفاده از مستمری بگیران انجام شود.

حاجی پور با بیان اینکه یکی از چالش های اصلی آموزش و پرورش در مهرماه تامین نیروی انسانی خواهد بود، گفت: وزارت آموزش و پرورش باید در بازه باقی مانده تا شروع سال تحصیلی در خصوص تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش اقدامات لازم را انجام دهد. . .

عضوکمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یادآور شد: به طور قطع تا قبل از شروع سال تحصیلی، کمیسیون آموزش با مسئولان وزارت آموزش و پرورش در خصوص تامین نیروی انسانی در دوره جدید جلسه ای خواهد داشت. سال تحصیلی و درخواست گزارش از آخرین اقدامات و اقدامات این وزارتخانه.»

دیدگاهتان را بنویسید