تاثیر مثبت انتخاب پزشکان بر تجارت کشور

روز جدید :

تاثیر مثبت انتخاب پزشکان بر تجارت کشور

نایب رئیس کمیته صنعت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در بین دو جریان انتخاباتی، یکی از بهبود فضای روانی در ارتباطات جهانی کشور صحبت می کند و بر استفاده از دانش و توان متخصصان تاکید می کند و دیگری از این موضوع می گوید. پتانسیل هایی که همیشه وجود داشته، اما وجود آنها به توسعه اقتصادی کشور منجر نشده است.

به گزارش ایلنا، عباس جبالبرزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، درباره رویکرد دو نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری در موضوعات مرتبط با تجارت خارجی گفت: در سیاست خارجی امروز کشورمان، تحریم ها بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد و در موضوع تحریم بیش از هر چیز دیگری، موضع دولت آمریکا در این موضوع در مرکز توجه است. اگر زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، اما کشورهای اروپایی همچنان در برجام بودند، برجام دیگر معتبر نبود.

وی افزود: برای رشد اقتصادی کشور ما باید سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جذب کند و جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز با حل چالش تحریم‌ها مرتبط است دلیلی برای امیدواری است که دولت وی مذاکرات را در چارچوبی پیش ببرد، همان کاری که ظریف در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی انجام داد و بنابراین امیدواریم با سیاستی که پزشکان در پیش گرفته اند، فضای روانی مساعدی برای حاکم کردن روابط برقرار شود. بین ایران و جهان

این عضو هیات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگرچه این ایران نبود که از برجام خارج شد، اما بعد از دولت ترامپ و در دولت بایدن کارهایی برای بهبود روابط می شد انجام داد که به هر حال انجام نشد. و تا زمانی که مذاکرات مجدد صورت نگیرد و توافقات حاصله در بالاترین سطوح نظام پذیرفته نشود، نمی توان انتظار تغییرات زیادی داشت.

وی افزود: اکنون در شرایط کمبود ارز قرار داریم و با وجود اینکه دولت می گوید منابع ارزی خوبی داریم، ارز نداریم و تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان باید ماه ها منتظر بمانند تا ارز حتی به مقدار اندک دریافت کنند. وقتی وضعیت واردات، تولید و صادرات خوب پیش نمی رود، معلوم نیست جهش تولید چگونه اتفاق می افتد؟

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: جریان در خصوص مسائل داخلی مربوط به تولید و تجارت نیز اعلام کرد که در تلاش است کابینه خود را از بین کارشناسان خبره انتخاب کند. این اظهارات در حالی است که تصمیمات کارشناسی همواره به ضرر تولید و تجارت بوده و انتصابات مستمر نه بر اساس صلاحیت بلکه بر اساس مناسبات سیاسی صورت می گیرد که نمونه بارز این تصمیمات صدور بخشنامه های خلق الساعه است. وی که پاسخگوی نیازهای فضای کسب و کار نیست، در این شرایط کنونی اعلام می کند که نمی خواهد جریان همه امور را به دست خود بگیرد و حوزه امور را به دست کارشناسان می سپارد. من معتقدم این رویکرد می تواند در این شرایط پاسخگو باشد.

وی افزود: در عین حال روند معکوس وجود پتانسیل ها را برجسته می کند و از مشکلاتی صحبت می کند که همه می دانند و همیشه درباره آن صحبت کرده اند اما با وجود این پتانسیل ها خط فقر به 30 میلیون رسیده است در حالی که درآمد یک کارگر. 13 است از یک میلیون تومان تجاوز نمی کند.