تامین اجتماعی حساب بازنشستگان را پر کرد

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: مبلغ سه میلیون تومان بابت تناسب و معیشت مستمری بگیران گران قیمت فروردین تا خرداد پرداخت شد.

یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت سیزدهم مردم و شخصیت رئیس جمهور شهید کشورمان حضرت آیت الله رئیسی توجه به معیشت و معیشت بازنشستگان و بازنشستگان عزیز بود.

دولت محترم بر اساس تصمیم هفته گذشته در قانون بودجه؛ وی به کلیه صندوق های بازنشستگی اعلام کرد از فروردین تا خرداد سه میلیون تومان برای تناسب و معیشت مستمری بگیران عزیز اختصاص می یابد. سپرده همچنین اعلام کردیم به محض تامین منابع که رقمی بالغ بر 12 هزار و 600 میلیارد تومان است، تلاش می کنیم. این مبلغ را علی الحساب پرداخت کنید.

این وجوه تامین شده و طی ساعات آینده مبلغ سه میلیون تومان به کلیه مستمری بگیران و مستمری بگیران عزیز سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.

این سپرده برای همه بازنشستگان و بازنشستگان خواهد بود و با هماهنگی فنی با بانک امروز به طور کامل به حساب کلیه بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می شود.