تبعیض بانک ها در پرداخت/مسکن همچنان باقی است!

تبعیض بانک ها در پرداخت/مسکن همچنان باقی است!

یک نماینده مجلس از پرداخت وام مسکن توسط بانک ها انتقاد کرد و گفت: بانک ها اعتبار لازم برای پرداخت وام های کلان را دارند اما وام مسکن را پرداخت نمی کنند. علاوه بر این، طبق گزارش‌های منتشر شده از سال 1401، سیستم بانکی بیش از دو برابر بودجه نهضت ملی مسکن را در اختیار افراد مرتبط با خود قرار داده است!

به گزارش تجارت نیوز، محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در خصوص اعطای تسهیلات مسکن توسط بانک ها گفت: بانک ها باید نسبت به اعطای وام مسکن اقدام کنند اما متأسفانه زیر بار این تسهیلات هستند. اعطای وام مسکن و اجرای قانون.» جهش تولید مبتنی بر دانش نیست، بانک‌ها تبدیل به ابرقدرتی شده‌اند که هیچ سازمانی نمی‌تواند در مقابل آن بایستد و متأسفانه تاکنون وزیر اقتصاد نتوانسته است بانک‌ها را به کار ببندد. ساخت و ساز مسکن».

این نماینده مجلس یازدهم گفت: بهانه های بانک ها مبنی بر کمبود اعتبار برای عدم اعطای وام مسکن به هیچ وجه قابل قبول نیست. بانک ها منابع زیادی را برای اعطای وام به کارکنان خود هزینه کرده اند، اما هیچ اقدامی برای اعطای تسهیلات مسکن انجام نمی دهند در حالی که این تنها تسهیلات اجباری آنهاست.

وی در ادامه توضیح داد: بانک‌ها تسهیلات کلان خود را به افرادی می‌دهند که نمی‌دانند کجا وصل هستند. بانک ها توجیه می کنند که اعتبار ندارند و ناراضی هستند پس چرا به افراد صاحب نفوذ وام میلیاردی می دهند».

این نماینده مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چرا 50 تا 60 هزار میلیارد وام می دهند اما برای وام خرد و مسکن که وظیفه خود و مردم است همکاری نمی کنند. «چرا نمی توان فقط به مردم عادی وام مسکن داد؟

  وزیر ورزش برای حل مشکل استقلال و پرسپولیس به سراغ این مرد رفت

یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه دولت مردمی باید شرایط بانک ها را به نفع مردم بهبود بخشد، گفت: اگر در بانک ها اعتباری برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد، نباید برای همه باشد. اگر هست، چرا به چند درصد از افراد جامعه وام داده اند؟» می دهند، اما برای فقرا که نیازمند مسکن هستند، وام نمی دهند.

وام کارمند بانک دو برابر مسکن است

این موضوعات وام دهی بخش مسکن مورد انتقاد مردم قرار گرفته است. صورت فعالیت بانک ها از نظر مبالغ اعطایی به اشخاص وابسته طی دوره های سه ماهه 1401 نشان می دهد که مجموع وجوه بانک های اشخاص وابسته در سه ماهه منتهی به خرداد شهریور، آذر و اسفند سال گذشته به ترتیب معادل 255 هزار و 400 میلیارد تومان، 202 هزار میلیارد تومان، 212 هزار و 100 میلیارد تومان و 95 هزار میلیارد تومان بوده است.

این آمار نشان می دهد که سیستم بانکی بیش از دو برابر وجوه پرداخت نهضت مسکن ملی به افراد مرتبط با خود را افزایش داده است!

در حال حاضر یکی از چالش های پیش روی نهضت ملی مسکن و ساخت مسکن ملی، اعتبار و سختی دریافت وام است و آمار پرداخت های بانکی به بخش مسکن گواه این امر است. از 27 بانک و موسسه اعتباری کشور، تنها 19 بانک کمتر از پنج درصد سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی را پرداخت کردند. از این 19 بانک، عملکرد 9 بانک صفر است، ضمن اینکه وجوه مورد نیاز به سایر ادارات و پرداخت اعتبار به کارکنان خود بانک ها پرداخت شده است.

  نیاز به رسیدگی به تقلب در رای/ دادن مرخصی سه روزه به سادات به زندانی واجد شرایط در یزد

محمد مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور پیشتر در این خصوص به بازار گفت: در خصوص عدم همکاری بانک ها باید گفت که مدل مالی تعیین شده برای پروژه ملی مسکن و … معرفی نامزدهای مسکن ملی ممکن است معضل شکست مسکن ملی را افزایش دهد این دو مورد در حالی مطرح می شود که در قانون رونق مسکن نیز به آنها پرداخته شده است. بنابراین می بینیم که این دو بخش آسیب پذیر هستند زیرا بانک ها در چند سال اخیر در این زمینه همکاری خوبی نداشته اند.

مرتضوی در این خصوص اظهار داشت: در تایید این اقدام برخی بانک ها اعلام می کنند که تسهیلات خود را در سایر بخش ها یا پروژه های تجاری و خدماتی بارگیری کرده اند و نمی توانند پرداخت اقساط 20 ساله را بپذیرند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: در رابطه با پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن، مشخص است که بانک ها تنها 6 درصد از منابع خود را به حوزه مسکن هزینه و تخصیص داده اند. این آمار با الزام بانک ها به پرداخت 20 درصدی به بخش مسکن فاصله زیادی دارد. این آمار نشان می دهد که تنها یک چهارم اهداف محقق شده است.»

دیدگاهتان را بنویسید