تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل صندوق بازنشستگی

تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل صندوق بازنشستگی

تعدادی از بازنشستگان کشوری در شهرهایی مانند کرج، سنندج و ممسنی در استان فارس مقابل صندوق بازنشستگی کشوری تجمع کردند.

این مستمری بگیران می گویند: دستمزد ما برای زندگی کافی نیست. یکسان سازی دستمزد بازنشستگان وعده ای است که محقق نشده است. انتظار داریم تا پایان تابستان جذب با اعتبار و اعتبار کافی انجام شود.

آنها خواستار بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح خدمات اجتماعی شدند.

  آخرین رایزنی وزرای خارجه آمریکا و فرانسه

دیدگاهتان را بنویسید