تجمع کارگران هپکو در خصوص بندهای ضد کارگری برنامه هفتم

کارگران هپکو اراک در تماس با خبرنگار ایلنا از تجمع امروز (20 کرداد) خود در محل این شرکت خبر دادند.

این کارگران می گویند: بندهای ضد کارگری برنامه هفتم توسعه به ویژه تبصره مواد 66 و 67 آن برنامه حذف شود.

به گفته مسئولان هپکو افزایش سن بازنشستگی و سخت شدن بازنشستگی پیش از موعد کارگران غیرمنصفانه است.

یکی از این کارگران می گوید: دولت نباید اینگونه با سرنوشت میلیون ها کارگر بازی کند. افزایش سن بازنشستگی و بندهای ضد کارگری برنامه هفتم بر خلاف منافع جمعی کارگران است و باید حذف شود. نمایندگان مجلس نباید تسلیم تصویب چنین اصلاحات مخربی شوند.

  دولت روی واقعیت ها حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید