تخصیص 500 سهمیه جذب هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان در سال جاری

تخصیص 500 سهمیه جذب هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان در سال جاری

دکتر محمدعلی ذوالفقل در نشست مدیران دانشگاه فرهنگیان و کارکنان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه که در مجتمع فرهنگی آموزشی شهید باهنر وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: تربیت مدیران آینده و متخصصان کشور در دست معلمان است که وظیفه سنگینی است.

وی افزود: کسانی که امروز در کلاس ها دانش آموز هستند در واقع دانشمندان، محققین، مدیران و سیاستمداران آینده کشور هستند و باید با احترام و عزت با آنها برخورد کرد.

وزیر علوم نقش معلمان و مربیان را در ساختن آینده کشور بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته معلمان از نظر معیشت، درآمد و جایگاه بالاترین جایگاه را دارند و در کشور ما جامعه به معلمان احترام می گذارد. بسیار زیاد است و دولت باید از آنها حمایت کند

وزیر علوم تاکید کرد: حمایت ما از حرفه معلمی باید به گونه ای باشد که جذابیت بیشتری پیدا کند و استعدادهای برتر برای ورود به این حرفه به رقابت بپردازند.

وی تدریس را تخصص ویژه ای می داند که نیازمند مهارت های تدریس، سنجش و ارتباط با دانش آموزان است و وجود مراکز تربیت معلم سابق یا دانشگاه های تربیت معلم فعلی را از ضروریات تربیت معلم می داند.

زلفی گول معتقد است که معلم شبکه ای از فضایل انسانی است که آینده فرد یا جامعه به رفتار او بستگی دارد.

وزیر علوم؛ وی معتقد است: آموزش مقوله مهمی است که حتی در سلامت جسمی و روانی جامعه نقش دارد و عمدتاً پدیده های اجتماعی با رویکردی میان رشته ای مورد بررسی قرار می گیرند و اگر آموزش را یک علم میان رشته ای بدانیم وجود دانشگاه فرهنگیان برای ارتقای آن ضروری است. بحث آموزش به عنوان علم .

  با تاکید بر لزوم تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور

ذوالفیگل همچنین تصریح کرد: در حوزه آموزش با تغییر جو مواجه هستیم که برای تطبیق با این تغییر باید به استفاده از فناوری های نوین و آموزش مجازی توجه ویژه داشت.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در پایان این جلسه از مدیران ارشد واحدهای استانی و پردیس های دانشگاه فرهنگیان با حضور وزیر علوم و رئیس دانشگاه فرهنگیان قدردانی شد.

دیدگاهتان را بنویسید