تذکر به نمایندگان رئیسی: لزوم پاسخگویی در خصوص عدم تایید معلمان استثنایی

تذکر به نمایندگان رئیسی: لزوم پاسخگویی در خصوص عدم تایید معلمان استثنایی

تذکر احسان ارکانی و 27 نماینده رئیس جمهور؛ لزوم پاسخگویی در خصوص عدم تصویب 50 درصد کمک هزینه ویژه معلمان و کارکنان وزارت علوم در هیئت حقوق و دستمزد.

یادداشت علی اکبر علیزاده به رئیس جمهور؛ لزوم بررسی عدم تصویب 50 درصد اضافه کار ویژه معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش در شورای حقوق و دستمزد.

  آمریکا به سمت جنگ داخلی دوم خود می رود

دیدگاهتان را بنویسید