تسریع در اجرای ارزشیابی معلمان

تسریع در اجرای ارزشیابی معلمان

بیشتر این افزایش بودجه به دلیل اجرای رتبه بندی معلمان بود. اما برای رسیدگی به اجرای سند تحول پایه آموزش و پرورش، ردیف بودجه ای اندیشیده شده است. بر اساس این لایحه بودجه، دولت پیشنهاد کرد امسال بیش از 436 میلیارد تومان برای اجرای این سند مهم و حیاتی هزینه شود.
227 هزار و 432 میلیون ریال برای به روز رسانی اسناد مهم از جمله نقشه مهندسی فرهنگی کشور، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و پیگیری اجرای آنها اختصاص یافته است.
سازمان ملی آموزش و پرورش کودک برای دومین سال پیاپی بودجه خود را افزایش می دهد که نشان می دهد نظام آموزشی کشور عزم جدی برای ساماندهی آموزش کودکان تا 7 سال دارد.
بودجه سازمان ملی آموزش و پرورش کودکان در بودجه سال 1401 بالغ بر 137 میلیارد و 710 میلیون تومان بوده که نسبت به سال 1400 افزایش 160 درصدی داشته که این رقم در سال جاری افزایش یافته و به بیش از 193 میلیارد تومان رسیده است.
سازمان آموزش و پرورش استثنایی که بی توجهی به آن در سال گذشته مورد انتقاد قرار گرفت. امسال بهتر شد بودجه سازمان آموزشی برجسته کشور در لایحه بودجه 1401، 283 میلیارد و 900 میلیون تومان بود که در لایحه پیشنهادی امسال به 400 میلیارد تومان رسید.
علاوه بر این، دولت می خواهد 60 میلیارد تومان بابت سهم این صندوق در صندوق ذخیره فرهنگیان بپردازد. مشروط بر اینکه هیئت مدیره این صندوق طبق وعده خود اساسنامه خود را اجرا کند. تعمیر
265 میلیارد تومان به دانشگاه شهید رجایی و 4.157 میلیارد تومان به دانشگاه فرهنگیان اختصاص یافته است.
بودجه ساماندهی مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی رشد چندانی نداشته است. در سال 1401 علاوه بر اینکه دولت ردیف بودجه حمایت از توسعه مدارس غیردولتی را برداشت، 152 میلیارد و 636 میلیون تومان برای این سازمان در نظر گرفته شد. امسال این عدد افزایش چندانی نداشته و در لایحه پیشنهادی امسال به 165 میلیارد و 336 میلیون تومان رسیده است.
به طور کلی برای وزارت آموزش و پرورش بودجه پیشنهادی برای سال آینده دارای بودجه های زیر است:

  گل محمدی استعفا نمی دهد چون موافق است!

– وزارت آموزش و پرورش

– دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

– ادارات کل آموزش و پرورش استان ها

– سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

– کمک به تأمین سرانه دانش آموزان و حمایت برای بهبود دسترسی تحصیلی افرادی که نیاز به آموزش دارند

– سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکت های ملی

– سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

– فعالیت های آموزشی و امور آموزشی

– واریز به صندوق ذخیره فرهنگیان پس از تصویب اساسنامه

– دانشگاه شهید رجایی

– خرید خدمات آموزش عمومی و برون سپاری آموزش فنی و حرفه ای

– اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

– سازمان ملی آموزش و پرورش کودکان

– سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

– دانشگاه فرهنگیان

– یک سازمان آموزشی استثنایی

– نهضت سوادآموزی

– شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

در لایحه بودجه امسال دولت باید 40 درصد مالیات بر ارزش افزوده را به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهد. همچنین مدارسی که از الگوی مصرف پیروی می کنند از پرداخت هزینه برق، گاز و آب معاف هستند.
همچنین لایحه بودجه پیشنهادی شامل درآمد وزارت آموزش و پرورش است.
مثلاً ممکن است وزارت آموزش و پرورش برای تایید صدور گواهینامه از هر دانش آموز ۲۲ هزار تومان دریافت کند. همچنین سازمان آموزش و پرورش استثنایی برای انواع خدمات توانبخشی از قبیل کاردرمانی، گفتار درمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تست و سنجش هوش (استعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیک از هر نفر 60 هزار تومان حق دریافت می کند.
اگرچه این نرخ ها در لایحه بودجه پیشنهاد شده است، اما به نظر می رسد گاهی اوقات در عمل هزینه بیشتری از خانواده ها گرفته می شود.

  برنامه هفته وحدت به صورت ویژه در کانون های مساجد لرستان برگزار می شود

دیدگاهتان را بنویسید