تصاویر/ تخریب مزرعه میگوی سایه خوش بر اثر زلزله


ساعت: 15:43
تاریخ ارسال: 1401/04/14
کد خبر: 1881180

پس از وقوع سه زمین لرزه مهیب بامداد شنبه، مزرعه پرورش میگوی شایه حش به شدت آسیب دید.

  آقای کلیباف! شما مقصرید توپ را به دست دولت نزنید / وقتی قانون یکدست است به این معنا نیست که فقط دولت مقصر است.

دیدگاهتان را بنویسید