تصاویر/ دنیای ما در فتح پلاستیک


زمان: 08:13
تاریخ انتشار: 1401/03/16
کد خبر: 1843846

دنیای امروز ما تحت سلطه پلاستیک است. از کیسه های پلاستیکی برای خریدهای روزمره استفاده می شود. زندگی بدون پلاستیک دیگر فقط یک رویا نیست، از بسیاری جهات غیرممکن است.

  افشای دوجنسه بودن عروس در شب عروسی! / داماد رسوایی به پا کرد!

دیدگاهتان را بنویسید