تصاویر/ ساخته شده توسط مغول ها، میراث سوخته

گنبد سلطانیه به دستور سلطان محمد هدابنده الجایتو، چهارمین ایلخانی مغول، در قرن هشتم قمری در پایتخت ایلخانیان ساخته شد. شهرکی در حدود ۴۰ کیلومتری زنجان یعنی شهر سلطانیه. یکی از بزرگترین گنبدهای آجری جهان، 17 سال پیش در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.

  وعده وزیر صمت برای تکمیل خودروهای ناقص/ قیمت بازار متعادل است

دیدگاهتان را بنویسید