تصاویر/ «طرح انضباط و ایمنی تردد»


ساعت: 13:20
تاریخ انتشار: 1401/04/07
کد خبر: 1879264

«طرح انضباط و ایمنی ترافیک» با حضور سردار رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت در مرکز فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.

  دکتر مهدی رضایی مهر به عنوان معاون فرماندار دماوند منصوب شد

دیدگاهتان را بنویسید