تصاویر / مراحل که محافظت نمی شوند

پله های عابر پیاده در شهر ساری ، بدون نظارت و نگهداری مناسب ، محل عبور عابران پیاده بوده و مورد استفاده مردم قرار می گیرد.

  بلایی که بی تدبیری مدیران بر سر یحیی آورد!

دیدگاهتان را بنویسید