تصاویر پلمب یکی از کافه های معروف تهران

تصاویر پلمب یکی از کافه های معروف تهران

در توضیح این خبر آمده است:

کافه تایپ در خیابان ایرانشهر تهران به دلیل رعایت نکردن حجاب مجدد پلمپ شد.

برخی از کاربران از بازگشایی این کافه زودتر به دلیل رعایت نکردن مهر حجاب و پس از مدتی خبر دادند.

تصاویر پلمب یکی از کافه های معروف تهران

  بررسی «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» تا کجا پیش رفت؟

دیدگاهتان را بنویسید