تصمیم افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد

تصمیم افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد

علی دهگان کیا گفت: تصمیم گیری در مورد افزایش حقوق مستمری بگیران سایر رده های تامین اجتماعی از سوی دولت به هیات مدیره سازمان واگذار شد که در مرحله اول به طور رسمی نظر خود را به دولت اعلام کرد.

وی گفت: در هیئت مدیره نمایندگانی از سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی حضور دارند که نظر هر دو گروه روشن و موافق افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان سایر رده های سازمان است و امیدواریم. که نظر نمایندگان دولت هم مثبت است و در مجموع فکر می‌کنم نظر کلی هیئت در مورد اجرای قانون مثبت است.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران افزود: رئیس جمهور سه بار به معاون اول خود دستور داد تا با بازنشستگان جلساتی داشته باشد و نظر آنها را در مورد تصمیم افزایش حقوق بازنشستگان جلب کند اما پس از گذشت چندین ماه در نهایت نتیجه ای حاصل نشد. رئیس مجلس با صدور نامه‌ای، تصمیم دولت را لغو کرد و یک هفته به دولت فرصت داد تا حقوق بازنشستگان را مشخص کند و این مصوبه را به صورت قانونی اجرا کند.

دهقان کیا با اشاره به اینکه در این بازه زمانی یک هفته ای، تکلیف اجرای مصوبه مشخص نشده و در نهایت دیروز شورای دولت اجرای آن را به هیات امنای تامین اجتماعی واگذار کرد، گفت: در حال حاضر مستمری بگیران از نظر مشکلات زیادی دارند. شرایط اقتصادی و اعصاب و روان آنها به هم ریخته است، بنابراین وقت گذاشتن برای اجرای این مصوبه مناسب نیست و بهتر است رئیس جمهور در همان ابتدا دستور اجرای آن را می داد وگرنه آنها را می دادند. به جای تأخیر چند ماهه، همزمان به تأمین اجتماعی واگذار شد.

  واکنش سفارت عربستان در فرانسه به دستگیری قاتل حشقجی

دیدگاهتان را بنویسید