تصمیم نهایی برای افزایش حقوق بازنشستگان کیست؟

تصمیم نهایی برای افزایش حقوق بازنشستگان کیست؟

مسعود میرکاظمی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان و اینکه چه کسی در نهایت تصمیم می گیرد، گفت: آنچه ما می دانیم و قوانین می گوید باید هیئت دولت تصویب کند که این کار انجام شده است و کمیسیون تطبیق مجلس باید با ریاست جمهوری مشورت کند. . با احترام، مجلس.

وی افزود: جلساتی بین مجلس و دولت برگزار می شود و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری می شود. تصمیم نهایی به قانون بستگی دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: خبر جدید پرداخت منظم یارانه های دولتی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به کسانی که یارانه نگرفته اند به حساب واریز می شود یا خیر؟ وی گفت: اعتراض آنها باید بررسی شود و وزارت کار بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد این موارد را تبیین و اصلاح کند تا یارانه به این افراد پرداخت شود و مابه التفاوت پرداخت شود. اگر اطلاعات افراد نادرست باشد، یارانه تعلق نمی گیرد.

  فرصت راهپیمایی روز قدس برای از بین بردن سرطان رژیم آپارتاید اسرائیل / مخالفت دموکراتیک با همه پرسی فلسطین

دیدگاهتان را بنویسید