تصویب یکسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس

تصویب یکسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای ملی، کمیسیون برنامه، بودجه و برآورد مجلس شورای ملی معادل سازی حق الزحمه مستمری بگیران از بیمه های کشوری، لشکری ​​و اجتماعی را پذیرفته است.

بنابراین احتمالاً جذب برای تصویب نهایی به پارلمان می‌رود. اما سوال اصلی برای بازنشستگان شاغل این است که آیا این همسان سازی شامل وضعیت مستمری بگیران شاغل نیز می شود؟

مروتی (کارگر بازنشسته) در این باره می گوید: در دور قبلی همسان سازی در سال 1398، دولت اعتبارات جداگانه ای را به صندوق های کشور و ارتش اختصاص داد و با این اعتبار، حقوق بازنشستگان از این صندوق ها افزایش چشمگیری داشت، اما برای کارگران بازنشسته از خزانه دولت بودجه تخصیص ندادند، اما آنچه با بیمه انجام شد، نه با همسان سازی، که تناسبی بدون ریش و دم و اشک بود که بازنشستگان بسیار مورد انتقاد قرار گرفتند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورا باید این همسان سازی و جزئیات دقیق آن را به جامعه هدف اطلاع دهند و بگویند 65 درصد مستمری بگیران کشوری که مستمری بگیران صندوق اجتماعی هستند چقدر از آن عایدشان می شود.

به گفته مروتی، اگر بازنشستگان همچنان از این طرح حذف شوند، بی عدالتی گسترده تر خواهد شد.

  میزبان لیگ ملت های والیبال بدون پیروزی اولین رقیب والیبال ایران در هفته دوم / میزبان سد مقابل آسمان خراش ها را شکست

دیدگاهتان را بنویسید