تصویب 50 درصد کمک هزینه معلمان

تصویب 50 درصد کمک هزینه معلمان

احمدی لشکی ادامه داد: پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کرده ایم اما تا زمانی که هیئت مزد این موضوع را تایید نکند عملا غیرممکن است. به گزارش شبکه یکصد و بیست فرهنگ، در پاسخ به این سوال که دلیل عدم تایید ویژه 50 درصدی فوق العاده به دلیل کمبود بودجه است یا مشکل دیگری وجود دارد؟ فرمود: بله، اثر کمبود بودجه هم هست; اما ما به دنبال این هستیم که اولویت را به کسانی بدهیم که کارمندان عادی اداری هستند و متاسفانه از رتبه خارج شده اند و همچنین به وضعیت کارگران خدماتی که مستحق این شرایط نیستند و حدود 7 تا 8 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. و با این تعداد پایین ما باید هر ماه از زندگی را صرف سازماندهی کنیم.

  ستاره پرسپولیس به بازگشت به سوپرلیگ یونان چشم دوخته است

دیدگاهتان را بنویسید