تظاهرات گسترده ضد آمریکایی توسط هواداران عمران خان

میلیون ها پاکستانی در اعتراض به برکناری عمران خان از قدرت و مداخله آمریکا در این کشور تظاهرات کرده اند.

  ششمین قله تاج در استان قزوین سقوط کرد

دیدگاهتان را بنویسید