تعرفه خدمات دارویی داروخانه ها در سال 1401 اعلام شد

تعرفه خدمات دارویی داروخانه ها در سال 1401 اعلام شد

تعرفه خدمات دارویی در داروخانه های خصوصی در سال 1401 اعلام شد. تعرفه خدمات دارویی در داروخانه های خصوصی به شرح زیر اعلام شد:

1- تعرفه داروهای تجویزی

نسخه تک فونت:

44200 ریال (شب و تعطیلات: 61800 ریال)

نسخه تکراری:

88400 تن (شب و تعطیلات: 123700 تن)

نسخه سه رنگ و بیشتر:

132600 تن (ساعات شب و تعطیلات: 185600 تن)

2- تعرفه داروهای بدون نسخه (OTC) برای هر محصول تحویلی به بیمار

داروهای زیر 20000 ریال: 10 درصد قیمت دارو

داروهای بیش از 20000 ریال: 7700 ریال

3- تعرفه داروهای ترکیبی

زمان تولید در دقیقه: 44200 ریال تا 15 دقیقه

  عکس / سقف امید در کنار

دیدگاهتان را بنویسید