تعلیق حزب اتحاد ملت به پایان رسید

تعلیق حزب اتحاد ملت به پایان رسید

با برگزاری هشتمین کنگره ملی، تعلیق حزب اتحاد ملت پایان یافت.

سه ماه پیش، در 20 آبان، اختلافات وزارت کشور و حزب اتحاد ملت در پی آخرین کنگره آن حزب، باعث شد که کمیسیون اصل 10 وزارت کشور، تعلیق سه ماهه حزب اتحاد ملت را اعلام کند. . اما در عین حال کارگزاران این حزب بر اختلاف حقوقی و تفاوت درک حقوق احزاب تاکید کردند.

حسین نورانی نژاد، یکی از اعضای شورای مرکزی و سخنگوی حزب اتحاد، همزمان در خصوص این تعلیق سه ماهه گفت: در قانون احزاب تاکید شده است که مجمع موسسان یک حزب باید 300 عضو داشته باشد. این مشکل از ابتدا توسط حزب اتحاد ملت مشاهده شده است. اما کمیسیون ماده 10 این حزب اعلام کرده است که تمامی جلسات باید حداقل با 300 نفر برگزار شود. البته در آخرین نامه وزارت کشور به موضوع لغو مجوز فعالیت حزب اتحاد ملت اشاره ای نشده است، اما وزارت کشور پیشنهاد تعلیق فعالیت آن به مدت سه ماه را دارد.

وی همچنین بیان کرد: کمیته ماده 10 احزاب از حزب اتحاد ملت درخواست کرد فعالیت خود را به مدت سه ماه متوقف کند و در همین مدت کنگره جدیدی را با شرایط اعلام برگزار کند. در این راستا، حزب اتحاد ملت اختلافات را از همه راه‌های قانونی پیگیری می‌کند و همچنین در نظر دارد مجمع عمومی سالانه را بر اساس زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده برگزار کند.

اکنون به نظر می رسد حزب اتحاد با برگزاری کنگره هشتم با حضور نماینده پیشنهادی وزارت کشور و با حضور 370 نفر از اعضای رسمی حزب و ارسال صورتجلسه آن به وزارت کشور، فعالیت خود را مانند گذشته از سر می گیرد. کارهای داخلی و خاتمه تعلیق سه ماهه

  «عدالت آموزشی» محقق نشد. «تبعیض آموزشی» هم اضافه شد!

دیدگاهتان را بنویسید