تعمیر مهر و موم باید با اولویت انجام شود

احمد واحدی وزیر کشور گفت: ترمیم سیلاب باید با اولویت انجام شود و نیازهای حیاتی مردم سیل زده به سرعت برطرف شود.

  پیشکسوت پرسپولیس پشت سر علی کریمی ایستاد

دیدگاهتان را بنویسید