تعیین رتبه معلمان بر اساس بندهای مصوبه انتصاب فرهنگیان

تعیین رتبه معلمان بر اساس بندهای مصوبه انتصاب فرهنگیان

حسین حقوردی درباره آخرین وضعیت قانون ارزشیابی معلمان گفت: اخیرا آیین نامه اجرایی قانون ارزشیابی معلمان در شورای دولت تدوین شد که در کمیسیون نیروی انتظامی مجلس رد شد.

وی بیان کرد: کمیته انتظامی شورای اسلامی حدود 16 ایراد به آیین نامه اجرایی قانون ارزشیابی معلمان و آیین نامه های دولت را مغایر با قانون مصوب شورای اسلامی دانست.

عضو کمیته آموزش و پژوهش شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در حال بازنگری در آیین نامه ارزشیابی معلمان است و هنوز آیین نامه اصلاح شده ارزشیابی معلمان به شورای اسلامی ابلاغ نشده است.

نماینده مردم شهریار در شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت 6 ماه فرصت داشت تا مفاد اجرایی قانون ارزشیابی معلمان را تدوین و ابلاغ کند. دولت هم این آیین نامه را ابلاغ کرد، اما چون این آیین نامه ایراداتی داشت، دولت باید این اشکالات را اصلاح کند و آیین نامه جدید را ابلاغ کند.

حق وردی گفت: دولت هر زمان که رتبه بندی معلمان را اجرا می کند باید بداند که تاریخ شروع رتبه بندی معلمان از شهریور 1400 است و باید از آن زمان اجرایی شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای اسلامی در مورد افزایش حقوق معلمان پس از اجرای رتبه بندی گفت: ابتدا باید رتبه هر یک از همکاران فرهنگی مشخص شود و بر اساس رتبه و تجربه و بر اساس تصمیم گیری شود. بر این اساس حقوق و دستمزد مشخص می شود و نمی توان شماره ای داد.

نماینده مردم شهریار در شورای اسلامی بیان کرد: رتبه معلمان با یکدیگر متفاوت است و رتبه آنها بر اساس سه بند از مصوبه انتخاب شغل تعیین می شود.

  آذری جهرمی: چند تا مهدوی داریم؟

دیدگاهتان را بنویسید