تعیین رقم فوق العاده حقوق معلمان و فرهنگیان

تعیین رقم فوق العاده حقوق معلمان و فرهنگیان

یکی از اعضای کمیته آموزش گفت: کمک هزینه ویژه کارکنان آموزشی به ویژه کارکنان اداری و خدماتی که ارزشیابی معلمان را شامل نمی شود همچنان نسبت به سایر نهادها کمتر است.

بر اساس برآوردی که برای کارکنان آموزش و پرورش ویژه انجام شده است، میانگین آن حدود 21 درصد است. با تصویب هیأت پرداخت می توان این رقم را برای جبران شکاف دستمزد نیروهای آموزش و پرورش با سایر نهادها افزایش داد.

موضوع از سوی کمیته آموزش با حضور وزیر آموزش و پرورش در محل پیگیری شد. وزیر آموزش و پرورش نیز قول بازگرداندن حقوق کارکنان اداری و خدماتی آموزش و پرورش را داده است و انتظار داریم این اقدام هر چه سریعتر انجام شود.

این موضوع باید در دولت حل شود تا این ظلم در حق کادر آموزشی ادامه پیدا نکند.

  نظر بازیکنان استقلال چیست؟ ساپینتو بماند یا برود؟

دیدگاهتان را بنویسید