تعیین میزان مستمری بگیران بانک رفاه و بانک صادرات

بازنشستگان تامین اجتماعی، ارتش و روستایی برای اطلاع از جزئیات افزایش حقوق خود می توانند جدول زیر را مشاهده کنند.

جدول حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری ​​و روستایی منتشر شد.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان CSR بیان کرد: هر ساله محاسبه افزایش مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می شود.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: هر ساله محاسبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می شود و امسال نیز همین روند ادامه خواهد داشت و با توجه به افزایش 35 درصدی دستمزد سازمان تامین اجتماعی. کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش خواهد یافت.

تعیین میزان مستمری بگیران بانک رفاه و بانک صادرات