تغییرات اقلیمی موجودیت عراق را تهدید می کند

رئیس جمهور عراق در یک سخنرانی گفت که مقابله با اثرات تغییرات آب و هوایی باید اولویت اصلی این کشور باشد.

  این کشتی گیر به عنوان قهرمان جهان بر تاج و تخت شناخته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید