تغییرات جدید کنکور 1402 / سازمان سنجش اعلام کرد: یک آزمون تیرماه و یک آزمون در دی ماه برگزار می شود.

تغییرات جدید کنکور 1402 / سازمان سنجش اعلام کرد: یک آزمون تیرماه و یک آزمون در دی ماه برگزار می شود.

روز جدید : سازمان سنجش با اطلاعیه ای تغییرات جدید کنکور 1402 را اعلام کرد. کنکور 1402 در نیمه اول تیرماه و نیمه دوم آذرماه برگزار می شود. ثبت نام دو بار انجام می شود اما پذیرش یک بار انجام می شود.

سازمان سنسه با صدور اطلاعیه ای تغییرات جدید کنکور 1402 را اعلام کرد.

کنکور 1402 در نیمه اول تیرماه و نیمه دوم آذرماه برگزار می شود. ثبت نام دو بار انجام می شود اما پذیرش یک بار انجام می شود.

نمره تحصیلی با بالاترین نمره کسب می شود که داوطلب اگر دو تست بزند دو قبولی دارد و اگر یک تست بزند یک نمره ولی فقط یک آزمون محاسبه می شود. به انتخاب نامزد

نمره کنکور به اضافه سوابق تحصیلی یک نمره کل می کند و به داوطلبان می گوییم گروه خود را انتخاب کنند و بر اساس گروه آزمایشی انتخاب رشته می کنند.

زیرگروه ها در آزمون 1402 حذف شده اند.

دروس عمومی از قانون جدید آزمون داوطلبان حذف شده و در واقع این رشته ها از آزمون سراسری حذف و به آزمون های مرجع تحصیلی منتقل شده اند.

  شمشیربازی جایزه بزرگ حذف زودهنگام پارسا در فرانسه/ شکست باورنکردنی صابری ایران

دیدگاهتان را بنویسید