تغییرات گسترده در نحوه استخدام معلمان در آموزش و پرورش

تغییرات گسترده در نحوه استخدام معلمان در آموزش و پرورش

آزمون ورودی جدید آموزش و پرورش 18 اردیبهشت 1402 برگزار می شود.

به گفته صادق ستاری فرد، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در این آزمون فقط معلمان ابتدایی استخدام می شوند. 28 هزار و 18 معلم پایه، استثنایی و ویژه مناطق مرزی و عشایری در حال جذب هستند که به تفکیک 24 هزار و 694 معلم ابتدایی، 2332 معلم استثنایی و 992 معلم ویژه مناطق عشایری و مرزی هستند.

به گفته مسئولان آموزش و پرورش، این آزمون تفاوت های زیادی با آزمون های قبلی دارد.

در آزمون قبلی امکان انتخاب دو کد محلی کار وجود داشت، اما اکنون امکان انتخاب سه اولویت در محل کار وجود دارد.

چارچوب آزمون استخدامی قبلی شامل یک آزمون کتبی عمومی و یک مصاحبه شغلی بود که اکنون شامل یک آزمون کتبی عمومی و یک ارزیابی اضافی (مراکز ارزیابی) است.

نتایج آزمون داوطلبان در نتیجه نهایی آزمون استخدامی قبلی شامل آزمون جامع کتبی 70 درصد و مصاحبه شغلی 30 درصد است و اکنون کل آزمون جامع (کتبی) باید 40 درصد و سنجش تکمیلی (مراکز سنجش) 60 درصد باشد.

شرط سنی برای حضور در آزمون قبلی 20 سال تمام و داشتن حداکثر 36 سال در مقطع کارشناسی و حداکثر 40 سال در مقطع کارشناسی ارشد بود. همچنین خدمات ملکی غیررسمی و دائمی نیز به سقف سنی اضافه شد اما هم اکنون وجود حداقل سن 20 سال و حداکثر 40 سال در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است و بنا به تصمیم عمومی شورای دادگاه، خدمات کشوری به محدودیت سنی اضافه نمی شود.

  خبر ناامید کننده برای لژیونر ایرانی؛ صیادمنش جام جهانی را از دست داد

بر اساس تبصره 2 جلسه 833 و 6 آبان 1398 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدت همکاری تمام وقت افرادی که بر اساس یکی از قوانین و مقررات مربوط با واحدهای آموزشی و پرورشی کشور همکاری داشته اند، از تاریخ 1398/01/13 می باشد. حداکثر سن برای شرکت در آزمون های استخدامی وزارت آموزش و پرورش کسر می شود.

مواد امتحانی در آزمون استخدامی قبلی شامل مواد امتحانی عمومی و مواد امتحانی تخصصی بود که اکنون به مواد حوزه عمومی، مواد حوزه اختصاصی و مواد حوزه تخصصی تقسیم شده است و مواد و منابع آزمون نیز اعلام خواهد شد.

عنوان آزمون شغلی 1400 آزمون استخدامی 1401
من ثبت نام می کنم

دو کد شغلی در هر مکان انتخاب کنید

کد شغل محل اصلی

کد شغل نفر دوم تکمیل ظرفیت

انتخاب از سه اولویت مورد علاقه در کد کار محلی

پردازش نتایج بر اساس ترجیحات حداکثر سه نامزد

چارچوب آزمون استخدام

1- آزمون جامع کتبی

2- مصاحبه شغلی

1- آزمون جامع مشترک (کتبی)

2- ارزیابی تکمیلی (مراکز سنجش)

نتایج مراحل تست در نتیجه نهایی

1- آزمون جامع عمومی 70% کتبی

2- مصاحبه شغلی 30%

1- آزمون جامع عمومی (کتبی) 40%

2- سنجش تکمیلی (مراکز سنجش) 60 درصد

شرایط سنی برای شرکت در آزمون

داشتن حداقل 20 سال سن و حداکثر 36 سال مدرک لیسانس

حداکثر 40 سال فوق لیسانس کامل

مشاغل غیررسمی و تمام وقت دولتی به محدودیت سنی اضافه می شود

حداقل 20 سال سن داشته باشید

حداکثر سن 40 سال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

بر اساس رای شورای عمومی دیوان، خدمت وظیفه عمومی به سقف سنی اضافه نمی شود.

بر اساس تبصره 2 جلسه 833 و 6 آبان 1398 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدت همکاری تمام وقت افرادی که بر اساس یکی از قوانین و مقررات مربوط با واحدهای آموزشی و پرورشی کشور همکاری داشته اند، از تاریخ 1398/01/13 می باشد. حداکثر سن برای شرکت در آزمون های استخدامی وزارت آموزش و پرورش کسر می شود.

مواد تست

1- مواد امتحانی عمومی

2- مواد تست تخصصی

1- مطالب در حوزه عمومی

2- مصالح منطقه انحصاری

3- مواد تخصصی

مواد و منابع آزمون نیز اعلام شده است.

شرایط استخدام بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل معلم با تغییر طرح طبقه بندی مشاغل معلمی، رشته های تحصیلی مجاز علاوه بر رشته های قبلی، دارندگان مدرک کارشناسی علوم اسلامی، انسانی و علوم پایه می توانند در این آزمون شرکت کنند.
تعیین سهمیه

1- مواد امتحانی عمومی 40%

2- مواد آزمون تخصصی 60%

– کسب حداقل 50 درصد میانگین نمره کسب شده از نفر اول با وزن وزنی 40 درصد برای رشته عمومی و 60 درصد برای رشته اختصاصی و تخصصی در هر کار شهرستان.

1- مصالح عمومی 40%

2- 60% مواد میدانی انحصاری و مواد میدانی تخصصی

– کسب حداقل 50 درصد میانگین نمره سه دانش آموز اول با وزن وزنی 40 درصد برای جریان عمومی و 60 درصد برای جریان اختصاصی و تخصصی در هر اثر شهرستان.

مرحله مصاحبه انجام مصاحبه شغلی

ارزیابی و ارزشیابی صلاحیت ها و مهارت های معلمان در مرحله سنجش تکمیلی توسط مراکز سنجش

– در مرحله ارزیابی تکمیلی باید از حداکثر 1000 امتیاز حداقل 470 امتیاز کسب کنید.

– ارزشیابی تکمیلی به حداقل 95 امتیاز از صلاحیت های عمومی، حداقل 70 امتیاز از صلاحیت های اختصاصی و 40 امتیاز از صلاحیت های تخصصی نیاز دارد.

اعلام نتایج نهایی

– نقاط پردازش فقط برای کد شغلی محل اولیه

– پس از اعمال قانون نتیجه زادگاه و قانون جوانان جمعیت و حافظان قرآن، نتیجه آزمون کتبی 70 درصد و مصاحبه شغلی 30 درصد می باشد.

– پیشنهاد پردازش امتیاز برای 3 کد شغلی محلی بر اساس اولویت متقاضی

– پس از اعمال سنجش قانون زادگاه و قانون جوانان جمعیت و حافظان قرآن، نتیجه آزمون کتبی 40 درصد و سنجش تکمیلی 60 درصد است.

  شایعات درباره سردار آزمون صحت ندارد/ انتخاب 4 دروازه بان برای کمک به تمرین است

دیدگاهتان را بنویسید