تغییر زمان پرداخت مستمری بگیران کشوری در بانک صادرات

تغییر زمان پرداخت مستمری بگیران کشوری در بانک صادرات

طبق آخرین اخبار حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات در تاریخ 10 اردیبهشت 1403 واریز می شود.

نکات مهم:

پرداخت حقوق با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور و بر اساس مصوبه هیات وزیران انجام می شود.

حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات در فروردین ماه 2 میلیون و 300 هزار تومان افزایش یافت.

در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهامی می توانید با بانک صادرات تماس بگیرید.