تغییر عجیب در سبد کالای خانه

تغییر عجیب در سبد کالای خانه

بررسی سبد مصرفی خانوار نشان می‌دهد که خانوار کالاهای باکیفیت را در سبد غذایی کاهش داده و از مواد غذایی ارزان‌تر و با کیفیت‌تر برای دریافت کالری مورد نیاز استفاده کرده است.

میانگین و میانه مصرف گوشت قرمز در سال 1400 نسبت به سال 1390 به ترتیب حدود 32 و 41 درصد کاهش داشته است. میانگین مصرف گوشت قرمز در سال 2010 کمی بیش از 800 گرم برای هر نفر در ماه بود، اما این میزان در سال 1400 به 600 گرم رسید.

در عین حال میانگین مصرف در سال 2010 اندکی زیر 600 گرم در ماه بوده است. این رقم در سال 1400 به کمتر از 400 گرم رسید حتی مصرف مرغ در این یک دهه کاهش یافت. میانگین مصرف مرغ در آن دوره زمانی 10.5 درصد کاهش یافت. مصرف سرانه در ماه از کمی بیش از یک کیلوگرم و هفتصد گرم به یک و نیم کیلوگرم افزایش یافته است.

مطالعات کاهش مداوم مصرف شیر را در طول دهه 1990 نشان داده است. میانگین مصرف در سال 1400 نسبت به سال 1390 با افت وحشتناک 46.8 درصدی مواجه بوده است. میانگین مصرف شیر از بیش از سه کیلوگرم در ماه به یک و نیم کیلوگرم در سال 1400 افزایش یافت. مصرف تخم مرغ نیز حدود چهار درصد کاهش یافت. حتی مصرف برنج نیز طی یک دهه به طور متوسط ​​28 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر مصرف برنج برای هر ایرانی از بیش از سه کیلوگرم و صد گرم در ماه در سال 1390 به دو کیلوگرم و سیصد گرم در سال 1400 رسیده است.

این وضعیت نشان می دهد که ایرانی ها در بحبوحه بحران اقتصادی مصرف مواد غذایی خود را کاهش می دهند.
بر این اساس، روند نزولی مصرف مواد غذایی ایران از سال 2017، یعنی همزمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید بحران اقتصادی، محدودتر از گذشته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید