تغییر وضعیت کارکنان شرکتی در طرح سازمان خدمات کشوری

روز جدید :

تغییر وضعیت کارکنان شرکتی در طرح سازمان خدمات کشوری

طرح ساماندهی به کارگیری کارکنان دولت به منظور ایجاد امنیت شغلی کارکنان در صحن علنی مجلس تصویب و به شورای نگهبان منتقل شد. تغییرات لازم در طرح تشکیلاتی بیش از 5 بار بین مجلس و شورای نگهبان انجام شد و مجدداً برای تصویب ارسال شد و به صورت علنی ارسال شد با اصرار بر تصویب این طرح، نمایندگان مردم خواستار رسیدگی به آن در شورا شدند. مناسب.

لازم به ذکر است تمامی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان با طرح تشکیلاتی کارکنان دولت رفع شده است و این طرح هیچ ایرادی ندارد.
با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، شرکت های پیمانکاری از بین می روند و طرفین قرارداد کارکنان نهادهای ذیربط خواهند بود.

دستگاه های اجرایی مشمول این طرح موظفند تا پایان سال 1401 با کارکنان شرکتی که به صورت غیر مستقیم و تمام وقت در دستگاه های ذیربط مشغول به کار بوده اند و در سال های 1402 و 1403 در همان دستگاه مشغول به کار بوده و در صورت عدم اختصار به آنها اشتغال داشته باشند. ، بر اساس مفاد قانون کار یا قرارداد کار معین قرارداد مستقیم یک ساله منعقد و در صورت لزوم تمدید نماید.

وضعیت این کارکنان شرکت پس از انقضای مدت قرارداد با شرکت منابع انسانی طرف قرارداد طبق ضوابط گزینش تغییر می کند./متفرقه

اما اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی در این باره توضیحاتی ارائه کرد. با اجرای این طرح وضعیت کارکنان شرکت به قراردادی تبدیل می شود و این طرح حسب مورد در انتظار تصویب هیئت مدیره می باشد. و فعلا خبری از اجرای آن نیست.

پس از تایید نهایی و اجرا، شرکت های طرف قرارداد حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر به طور کامل توضیح داده ایم. استخدام دولتی همواره یکی از مهمترین الزامات نیروهای شرکتی و پیمانکاری بوده است. اگرچه افراد زیادی در دستگاه های دولتی و اجرایی کشور مشغول به کار هستند، اما تعداد قابل توجهی از آنها در قالب قرارداد یا تفاهم نامه با سازمان های مختلف همکاری می کنند و البته امنیت شغلی این افراد یکی از دغدغه های اصلی آنهاست. .

وضعیت این کارکنان شرکت پس از پایان مدت قرارداد با شرکت تامین نیروی انسانی با رعایت ضوابط گزینش تغییر می کند. طبقه بندی و ارتقای کارکنان بر اساس مقررات و قانون کار، طرح طبقه بندی مشاغل موضوع قانون کار و کارمندان با قراردادهای معین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
ولی اسماعیلی با بیان اینکه این قرارداد و شرکت را از دو سال پیش در شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح با هدف ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان و با 200 رای در صحن علنی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.