تغییر وضعیت 8 هزار مربی در وزارت آموزش و پرورش

تغییر وضعیت 8 هزار مربی در وزارت آموزش و پرورش

نوری در حاشیه جلسه شورای دولت افزود: آنچه در قانون وزارت آموزش و پرورش در رابطه با قانون تغییر وضعیت ایثارگران آمده حدود 8 هزار نفر است که کار آنها انجام شده است.

و افزود: اگر شخصی طبق قانون، بحث تغییر وضعیت شامل حال او نیز شود، قطعاً این قانون برای او نیز وضع می شود.

  ابراز امیدواری اتحادیه اروپا برای نتیجه سریع مذاکرات در وین

دیدگاهتان را بنویسید