تقسیم این استقلال قطعی شد

تقسیم این استقلال قطعی شد

در جدیدترین تغییرات در باشگاه استقلال، مصطفی احمدی، مدیر امور مالی باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد. به زودی نایب رئیس جدید باشگاه منصوب می شود.

احمدی در دوره مدیریت مصطفی آجورلو به عنوان مدیر امور مالی منصوب شد. با برکناری او راه تمامی مدیران مدیریت قبلی از این باشگاه جدا شد.

  دیدار صالحی امیری با حسین المسلم، حیدر فرمان و IOC / رئیس المپیک همبستگی مسلمانان و فرمان وارد تهران شدند.

دیدگاهتان را بنویسید