تقویت ارتباط علمی با دانشجویان خواهر یزد

رئیس کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل شورای شهر یزد ادامه داد: بحث خواهرخواندگی ابتکار و ابزاری برای ارتباط با شهرهای مختلف دنیا به عنوان نمایندگان کشورهاست که بین 2500 تا 3500 شهر هستند. . آنها رابطه خواهرانه ای با یکدیگر دارند.

وی بیان کرد: مزیت ها و فرصت های علمی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری مورد توجه است که در بحث ارتباط بین خواهران خوانده می شود و شهر یزد می تواند از این مزیت ها استفاده کند.

حکیر السادات بیان کرد: مدیریت بافت شهری در حیطه صلاحیت شهرداری های سراسر جهان است به همین دلیل در شهر یزد باید موضوع خواهرخوانده ها در شهرداری متمرکز شود و سایر موارد مرتبط. نهادها و ارگان ها باید در این زمینه با شهرداری همکاری کنند.

عضو شورای شهر یزد افزود: تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مدیریت پارچه در دستور کار روابط بین الملل است که پس از طراحی و بررسی نهایی به استاندار و سایر مراجع ذیربط ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: اقدامات خوبی در خصوص مناظره علمی یزد و خواهرخوانده ها در حال انجام است و زیر نظر دفاتر بین الملل بین دانشگاه یزد و خواهران خوانده، امکان تبادل علمی بیشتر نیز وجود دارد که این امر به صورت شخصی و از طریق انجام می شود. اعضای هیئت علمی این امکان را دارند که فعالیت های علمی و ارتباطی دانشگاه با برنامه ها و فعالیت های کمیته های شورای شهر و روابط بین الملل شهرداری در آینده هماهنگ شود.

حکیرالسادات ادامه داد: در جلسات آتی مدیر امور بین الملل دانشگاه یزد و مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی در کمیته حضور داشته باشند تا از این پس جلسات کارشناسی و ارتباط علمی به صورت یک نتیجه بحث پرستاری در یزد تشدید خواهد شد.

  ائتلاف سعودی 75 بار آتش بس در الحدیده را نقض کرد

رئیس کمیته میراث فرهنگی گردشگری، صنایع دستی و روابط بین الملل شورا افزود: مجوز جذب دانشجوی خارجی در سطح استان یزد نیز برای دانشگاه یزد محفوظ است، بنابراین روابط بین الملل دانشگاه می تواند نقش بسیار مهمی در حمایت داشته باشد. روابط بین الملل شهرداری یزد و تقویت علمی خواهران دانش آموزان.

حکیرالسادات یادآور شد: حدود 14 اتاق مشترک با شهرهای مختلف جهان در اتاق بازرگانی یزد وجود دارد که ظرفیت بسیار قابل توجهی است و می تواند اتفاقات خوبی را در ارتباطات تجاری و بازرگانی رقم بزند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید