تلاش اتحادیه اروپا برای تحریم نفت روسیه بار دیگر با شکست مواجه شد

تلاش اتحادیه اروپا برای دستیابی به توافق بین اعضا در مورد تحریم نفت روسیه بار دیگر با شکست مواجه شد.

  ما موافقیم؛ بیست شأن جهانی ندارد

دیدگاهتان را بنویسید