تماس عجیب با سرمربی پرسپولیس: ببخشید شما در جام جهانی سرمربی تیم ملی می شوید!

تماس عجیب با سرمربی پرسپولیس: ببخشید شما در جام جهانی سرمربی تیم ملی می شوید!

شنیدیم یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال که با برونکو رابطه خوبی داشت و سعی داشت او را به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب کند، اخیرا با او تماس گرفته است.

ظاهرا این کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال به برونکو قول داده است که در صورت انتخاب به عنوان رئیس، او را به عنوان سرمربی تیم ملی ایران معرفی کند.

ظاهراً طرف به برانکو گفته است که حتی اگر با جایگزینی هموطنش موافقت نکند، دیگری را انتخاب خواهد کرد، زیرا حذف دراگان اسکوچیچ برنامه اصلی او پس از پیروزی در انتخابات در فدراسیون فوتبال است!

  روابط دوستانه ایران و ترکمنستان مخالفت های منطقه ای و بین المللی دارد/ توافق دوجانبه نیاز به نهایی شدن دارد

دیدگاهتان را بنویسید