تمرینات بدنسازی پرسپولیس در غیاب گل محمدی

* بازیکنان ابتدا از سالن بازدید کردند و طبق برنامه هر بازیکن به مدت 25 دقیقه زیر نظر مربی بدنساز تیم به اجرای برنامه پرداختند.

* سپس بازیکنان به میدان رفتند و زیر نظر کادر فنی قسمت های مختلف تمرین امروز را مرور کردند.

* پاس های ترکیبی اولین قسمت برنامه بود و در دستور کار بعدی حفظ توپ و فوتبال در تیم بود.

* تمرین امروز در غیاب یحیی گل محمدی و زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

* مثل روز گذشته ملی پوشان و مربیان پرسپولیس در تیم ملی در تمرین غایب بودند. امید علیچاه به صورت خصوصی کار می کرد و برنامه های ویژه خود را اجرا می کرد و سایر بازیکنان به راحتی در دسترس کادر فنی بودند و در تمام مراحل تمرین شرکت می کردند.

* تمرین امروز حدود 90 دقیقه به طول انجامید و در پایان تمرین بازیکنان با خنک شدن به رختکن رفتند.

  در اسفند ماه حقوق بازنشستگان ارتش پرداخت شد

دیدگاهتان را بنویسید