تمسخر مجری تلویزیون از تاج

روز جدید :

برترین ها: مهدی تاج در جلسه حراست فوتبال گفت: با تراکنش های مالی ناسالم 1000 تومانی هم برخورد می کنیم. مجری برنامه صبح بخیر ایران در پاسخ به اظهار نظر تاج گفت: آقای تاج مبارزه شما با فساد دیر نشده است!؟

تمسخر مجری تلویزیون از تاج