تناقض جلیلی مشاور که زنان بی روسری را روسپی خطاب می کند

روز جدید :

تناقض جلیلی مشاور که زنان بی روسری را روسپی خطاب می کند

بعد از صحبت های خانم گودرتسی، این بار توئیتی مدام در مورد پوشش زنان کشورمان منتشر شد که زنان بدون روسری را فاحشه خواند.

رویداد ایران 24 عصر نوشت: این توییت امیرحسین ثابتی، نماینده و مشاور سعید جلیلی است که زنان بدون روسری را بدتر از روسپی ها می داند و نگاه واقعی به روند کنونی پوشش زنان را بیان می کند. وی در ادامه آنها را متهم کرد که پول می گیرند تا روسری بپوشند و جامعه را لکه دار کنند.

البته نماینده جلیلی – مریم اشرفی گودرزی – گفت: زنان و دختران نگران نباشند زیرا ما آنها را به خاطر بحث حجاب شلاق نمی زنیم و فقط مجازات های خفیف (!) مانند بردن آنها در مکان ویژه برای دریافت تعهد، جریمه نقدی خواهیم داشت. و حبس

چند روز پیش پزشکان برای چندمین بار علناً مخالفت خود را با گشت ارشاد اعلام کردند و طرح نور را تاریک خواندند و گفتند: این دیدار با زنان و دختران گناه کبیره ای است که مبنای شرعی ندارد و باید جمع آوری شود. من با تمام طول خود تضمین می کنم که با این مشکل مخالفم.

وی پیش از این به ویژه در ماجرای کشته شدن مهسا امینی از حضور گشت هدف و برخورد با زنان و دختران ایرانی در مجلس و صداوسیما به دلیل لباس پوشیدن آنها انتقاد کرده بود و مورد حمله قرار گرفته بود. اصولگرایان

توییت پین شده
منبع: عصر ایران