تنها 70 درصد از تراکنش های کارتخوان مشمول مالیات شدند


ساعت: 11:31
تاریخ انتشار: 1401/03/31
کد خبر: 1877515

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان مالیاتی با بیان اینکه برای حمایت از اصناف، 70 درصد مبالغی که در اجرای سال 1399 به حساب مودیان وارد می شود، حساب تجاری محسوب می شود، گفت: بر اساس مالیات اخذ می کنیم. روی سود واقعی.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ شاهین مستوفی مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در پاسخ به سوالی مبنی بر شناسایی مودیان جدید در رابطه با اقدامات سازمان مالیاتی از جمله ساماندهی دستگاه های کارتخوان و بحث و بررسی. از فرار مالیاتی در سال‌های گذشته، گفت: اطلاعاتی که تاکنون دریافت کرده‌ایم و ملاک اقدام ما برای تعیین تکلیف مالیات سال 1400 است، مربوط به تراکنش‌های بانکی و تراکنش‌ها با ابزارهای پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان است.

وی افزود: مودیان باید تا پایان خردادماه اظهارنامه مالیاتی 1400 خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند تا در صورت وجود مودی بر اساس اطلاعات تراکنش های بانکی در سال 1400، تا پایان مهلت اظهارنامه یا فرم اظهارنامه مالیاتی ارائه شود. طبق ماده 100 سازمان، قطعاً مودی خوب محسوب می شود و با او به عنوان مودی فرار مالیاتی برخورد نمی شود.

مستوفی تاکید کرد: اگر افرادی قبل از سال 1400 فعالیتی مرتبط با اجرا داشته باشند و برای آن ها اظهارنامه نکرده باشند، طبق مهلت مقرر در قانون سازمان امور مالیاتی قطعا مربوط به اجرای سال 1399 یا سال های قبل از آن خواهد بود. . و با فرض گذشت پنج سال، سازمان امور مالیاتی با مودیان طبق اسناد رفتار می کند و در صورت داشتن اسناد درآمدی نسبت به درآمدهای مالیاتی اقدام می کند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 277 قانون مالیات های مستقیم شرایط خاصی پیش بینی شده است که به موجب آن در صورت تضییع حقوق دولت با رأی قوه قضائیه سازمان مالیاتی می تواند مالیات و حقوق بیش از پنج مورد مطالبه کند. سالها.» علیه دولت هدر رفته اقدام کنید.

  من قطعا به شرکت در انتخابات 2024 فکر می کنم

تعیین نسبت تجارت 70 درصدی برای ورود به حساب مودیان در سال 1399

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان مالیاتی در پاسخ به سوالی مبنی بر ضریب تجارت 70 درصدی برای ورود به دستگاه کارتخوان که برای بررسی عملکرد مودیان در سال 1399 بوده است، گفت: مودیان ما ممکن است به این نسبت اقدام کنند. از نحوه استفاده از کارتخوان های بانکی خود اطلاعی نداشته اند. «آنها ممکن است از طریق این دستگاه ها نسبت به حساب های شخصی خود نیز اقدام کرده باشند. 70 درصد از این مبالغ را حساب های تجاری می دانند.

اما این بدان معنا نیست که این عدد لزوما صحیح است و برخی اصناف می توانند با ارائه اسناد معتبر ثابت کنند که اعداد بیشتری به حساب های غیرتجاری خود مرتبط هستند که مطمئناً سازمان امور مالیاتی هنگام حسابرسی و کاهش مالیات مورد توجه قرار خواهد گرفت. این مشکل تنها به اجرای سال 1399 محدود خواهد شد.

پذیرش اسناد ثبت نام برای مقاصد غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی / مالیات بر مبنای سود واقعی است.

وی گفت: با توجه به سال 1400 و بر اساس بند م تبصره 12 قانون بودجه، کلیه وجوهی که از طریق حساب شاپرک به حساب مودی واریز می شود، فروش محسوب می شود، لذا سازمان مالیاتی موظف است قانون افزایش این موارد را در نظر بگیرد. فروش.

مستوفی گفت: با توجه به بی اطلاعی اصناف از تعهدات خود، به اصناف اجازه داده شد در صورت ارائه مدارک خود به سازمان امور مالیاتی، ثابت کنند که این افراد جزء ورودی حساب تجاری نبوده اند. . سازمان امور مالیاتی باید بر اساس سود واقعی مودیان مالیات دریافت کند و قطعاً این موارد طبق قانون رعایت می شود.

  توسعه آسیا می تواند تهدید و فرصت برای کاراته ایران باشد/ کاراته کاهای امید مورد حمایت بزرگسالان هستند

وی در پاسخ به سوالی درباره وکالت سنتی برخی اصناف و عدم توانایی آنها در ارائه اظهارنامه گفت: بر اساس ماده 100 قانون مالیات های مستقیم کلیه صاحبان مشاغل موظف به ارائه اظهارنامه هستند. بنابراین نکته اصلی این است که همه باید بیانیه ای داشته باشند،

اما سازمان امور مالیاتی حق دارد بخشی از اصناف را که میزان درآمد آنها به موجب قانون تعیین شده است (برای اجرای 1400 و 4 میلیارد و 800 میلیون تن) از ارائه اسناد و مدارک و اظهارنامه مالیاتی معاف کند. میزان مالیات موضوع ماده 100 نیز توسط سازمان امور مالیاتی به صورت مقطوع تعیین خواهد شد.

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان مالیاتی ادامه داد: در صورت اعتراض به این مالیات مقطوع، اصناف می توانند بر اساس مدارک خود به سازمان مالیاتی اظهارنامه کنند. می توان گفت برخی از اصناف اسناد و مدارک را نگه نمی دارند، اما نه اینکه برای سود خود سند ندارند.

وی با بیان اینکه گردش حساب افراد مشخص است، گفت: همچنین مشخص است که ملاک محاسبه مالیات چیست تا مودیان با توجه به اطلاع خود اسناد خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

امکان کاهش مالیات مقطوع با ارائه اسناد مربوط به فیش های غیرتجاری به حساب

مستوفی در خصوص زمینه های رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل گفت: بر اساس ماده 97 قانون مالیات های مستقیم که وضعیت رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل را مشخص می کند، سازمان مالیاتی مجاز است نسبت به تسویه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند. دریافتی از مودیان به همراه بانک های اطلاعاتی آنها «و در صورت عدم مغایرت اظهارنامه پذیرفته شده و سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ مالیات اقدام خواهد کرد.

اگر مغایرتی وجود داشته باشد، قطعاً تجدید نظر خواهد شد و بر اساس مغایرت، مالیات را مطالبه خواهیم کرد.

وی افزود: سازمان مالیاتی در تبصره ماده 100 مالیات مقطوع اعلام می کند لذا در صورت مغایرت مدارک مودیان با مالیات تعیین شده توسط سازمان مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می کنند. سپس IRS اطلاعات را تأیید می کند.

  تاخیر 10 ساله دولت در بازگرداندن 15 درصد حقوق دولتی به استان کرمان

در حال حاضر با ادارات کل امور مالیاتی تفاهم نامه هایی منعقد شده است که در صورت مراجعه مودیان به شعب و ارائه اسنادی مبنی بر عدم درآمد بخشی از داده های وارد شده برای دستگاه های کارتخوان، تغییرات لازم در تبصره ماده 100 اعمال خواهد شد.

سابقه مالیاتی، فروش ابزار مودی یا اطلاعات سازمان امور مالیاتی؛ ملاک محاسبه مالیات مقطوع چیست؟

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان مالیاتی در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه تعیین مالیات مقطوع از سوی سازمان مالیاتی گفت: در مواقع مشمول ماده 100 برای معرفی فرم مربوطه باید فروش خود را ثبت کنند. زیرا محاسبه مالیات به سه قسمت تقسیم می شود.

وی ادامه داد: بخشی بر اساس فروش بیان شده توسط مودی، بخشی بر اساس اطلاعات سازمان مالیاتی که بخشی از اطلاعات کارتخوان ها نیز می باشد و مورد سوم نرخ مالیات مودیان در سال گذشته است که محاسبه می شود. با درصد افزایش معین.تنظیم. هر ارقام مالیاتی مربوط به روش های محاسبه که بیشتر باشد، مالیات مسطح مودی محسوب می شود.

مستوفی گفت: برخی مودیان از کارتخوان استفاده نمی کنند و کار اصلی آنها عدم استفاده از کارتخوان است. مالیات این افراد بر اساس سابقه مالیاتی آنها محاسبه خواهد شد. در برخی موارد مودی می‌داند مبالغی خارج از دستگاه کارت‌خوان دریافت کرده است که بعداً می‌تواند در اختیار سازمان قرار گیرد و بر اساس آن درخواست می‌شود و همچنین می‌گویند در نتیجه مالیات مربوط افزایش می‌یابد.

وی در پایان گفت: از صاحبان مشاغل می خواهیم تا پایان مهلت قانونی به تعهدات قانونی خود عمل کنند تا مشمول 30 درصد جرایم غیرقابل بخشودگی که در رابطه با مالیات آنها محاسبه و مطالبه می شود، نشوند. .

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید