توئیت مهم عبدالرضا داوری درباره حزب الله لبنان

جالب است بدانید که حتی حزب الله لبنان هم در سخنرانی ها و اسناد عربی خود چه در شبکه المنار و چه در کتاب جغرافیا از نام جعلی «خلیج عربی» به جای خلیج فارس استفاده می کند.

توئیت مهم عبدالرضا داوری درباره حزب الله لبنان

  چرا واردات آیفون 14 ممنوع شد؟

دیدگاهتان را بنویسید