توانایی ایران برای دسترسی سریع به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع ایران در صندوق بین‌المللی پول

توانایی ایران برای دسترسی سریع به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع ایران در صندوق بین‌المللی پول

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از دسترسی سریع به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود ایران در صندوق بین‌المللی پول خبر داد.

محمدرضا فرزین در حاشیه دیدار با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن گفت: ایران در حال حاضر 4.8 میلیارد SDR (معادل 6.7 میلیارد دلار) دارد که می‌توان از این منابع برای کمک به وضعیت فعلی اقتصادی با حداقل اداری استفاده کرد. رویه ها به سرعت از این تابع استفاده کنید.

وی افزود: در مقاطع مختلف که اقتصاد جهان با رکود مواجه است، صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اعضای خود، نقدینگی به نام (SDR Distribution) «حق برداشت ویژه» ایجاد می‌کند تا کشورها با تکیه بر این نقدینگی، نیازهای خود را تامین کنند. از رکود.

فرزین گفت: در این راستا تا قبل از سال 2021، 1.4 میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) در حساب ایران وجود داشت و در ماه های پایانی آن سال 3.4 میلیارد SDR در قالب طرح صندوق برای معامله به مانده قبلی اضافه شد. با رکود اقتصادی ناشی از کرونا اضافه شد که ایران در حال حاضر 4.8 میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) (معادل 6.7 میلیارد دلار) دارد.

دیدگاهتان را بنویسید