توانایی شگفت انگیز دختر 30 ساله ایرانی/عکس

توانایی شگفت انگیز دختر 30 ساله ایرانی/عکس
یکی از حوزه های سینما بدلکاری است. به فردی که به جای بازیگر اصلی فیلم و موزیک ویدیو، بدلکاری های خطرناک انجام می دهد، بدلکار می گویند.

  جزئیات ارسال گزارش محرمانه به رئیس

دیدگاهتان را بنویسید