توزیع کالابر راهی برای افزایش قدرت خرید خانوارها است

توزیع کالابر راهی برای افزایش قدرت خرید خانوارها است

روز جدید : مدیرعامل اتحادیه دامپروری گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و مازاد دام، فروش گوشت بالغ بر 140 تا 150 هزار تن است.

آقای مجتبی عالی گفت: قیمت فعلی هر کیلوگرم دام 60 تا 70 هزار تن است که بر این اساس عرضه گوشت بالاتر از 140 تا 150 هزار تن است.

به گفته وی، عرضه گوشت به میزان بالای 200 هزار تن ربطی به کشاورز ندارد چرا که در شرایط فعلی تولید در راس است.

آقای عالی گفت: اگرچه نمی توان آمار دقیقی از مازاد تولید اعلام کرد، اما به دلیل مساعد بودن شرایط تولید و مازاد عرضه، قیمت خرید تضمینی دام باید توسط دامدار اعلام شود تا دولت بتواند گوشت خانوارها را به صورت کالابردار تامین کند.

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی اتحادیه ها و تشکل های تولیدی، نیاز کشور به یک میلیون تن گوشت قرمز در سال است که در سال های گذشته بین 800 تا 850 هزار تن از طریق تولید داخلی و مابقی از طریق واردات تامین می شد. ما نمی کنیم.

بررسی های سطح بازار نشان می دهد که قیمت فعلی هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 180 تا 200 هزار تن، گوسفند 200 تا 250 هزار تن، گوساله 170 تا 190 هزار تن، گوسفند 200 تا 230 هزار تن و چرخ کرده 180 تا 200 هزار تومان است. هستند.

  وزارت خارجه فرانسه: ایران از فرصت سفر بورل برای نهایی کردن توافق هسته ای استفاده خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید