توسعه شبکه همراه اول در روستای کولاب فریدونشهر

این امر با همکاری معاونت ارتباطات سیار ناحیه اصفهان انجام شد.

شبکه همراه اول به همت معاونت ارتباطات سیار منطقه اصفهان در روستای کولاب فریدونشهر توسعه یافت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان

با پیگیری های اداره مخابرات شهرستان فریدونشهر و تلاش معاونت ارتباطات سیار منطقه اصفهان، شبکه همراه اول در روستای کلاب فریدونشهر توسعه یافته است.

با ارتقای فناوری سایت کولاب از روستاهای شهرستان فریدونشهر، علاوه بر کاهش نقاط کور، کیفیت خدمات مختلف اپراتور همراه اول در این منطقه توسعه یافت.

باید بگویم؛ روستای کلاب در شهرستان فریدونشهر در دهستان موگویی و دهستان پشتکوه قرار دارد و این روستای کوهستانی دارای مناظر طبیعی فراوانی است.آیا این خبر مفید بود؟