توفان نکونام قبل از بازی با پرسپولیس

بازی های بزرگ همیشه هیجان و حساسیت به همراه دارند. ضمن اینکه به پرسپولیس احترام می گذاریم، تمام تلاش خود را برای پیروزی در این دیدار انجام می دهیم. هم در نیم فصل اول و هم در ابتدای نیم فصل منتظر دیدارهای طوفانی هستیم.

  جابجایی بمب ها در شهر / پیمایش بیشتر LPG خطرات استفاده از آن را از بین نمی برد

دیدگاهتان را بنویسید